Ei epäselvyyksiä

VARAA AIKA
VERKKOKURSSIT

UUSPERHE.FI VERKKOKURSSIEN

SOPIMUS- jA KÄYTTÖEHDOT

UUSPERHE.FI VERKKOKURSSIEN SOPIMUS- JA KÄYTTÖEHDOT

1. Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Uusperhe.fi ja sen asiakkaiden välisessä verkkokauppasuhteessa. Uusperhe.fi lla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

Kurssille ilmoittautunut vakuuttaa, että ilmoitetut henkilötiedot ovat kurssin suorittajan omat tiedot ja että hän suorittaa koulutuksen itsenäisesti. Kurssin suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty ja vastoin näitä sopimusehtoja.

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu.

Tilauksen peruutus-, muutos- ja reklamaatiot: taru.meritie(at)uusperhe.fi

2. Asiakas ja tietosuoja

Uusperhe.fi toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat.

Uusperhe.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Uusperhe.fi palveluita. Lisätietoja kotisivuilta www.uusperhe.fi- tietosuoja.

3. Palvelun toimittaminen ja käyttöoikeus

Käyttöoikeus ja käyttösopimus alkavat, kun asiakas on ostanut kurssin ja kurssi on aktivoitunut. Verkkokurssille annettu käyttöoikeus on ehdottomasti henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Muiden käyttäjätunnuksilla kirjautuminen koulutussivuille on kielletty. Kurssille osallistujan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää kurssimateriaalia kurssin suorittamiseksi ja tulostaa tukimateriaali. Uusperhe.fi pitää yllä tietosuojalain 5.12.2018/1050 mahdollistamaa henkilörekisteriä kurssille ilmoittautuneista yhteystietoineen sekä kurssisuorituksineen. Uusperhe.fi pidättää oikeuden käyttää rekisteriä palveluiden kehittämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojenmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti.

4. Tekijänoikeus

Ajantasaisen tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkeen kurssimateriaaliin on Uusperhe.fi ja Taru Meritiellä.. Materiaalin käyttäminen, kopioiminen, tulostaminen, ruudunkaappaus materiaalista, tallennus, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille sekä kääntäminen muille kielille ilman Arvokas Ihminen Oy:n kirjallista lupaa on kielletty. Tukimateriaalin voi tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.

5. Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset

Uusperhe.fi verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelun toimivuudelle asiakkaan päätelaitteella anneta mitään takuuta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palveluissa korjataan mahdollisimman pian.

Uusperhe.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Uusperhe.fi vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

6. Hinnasto

Kurssien hinnat on esitetty kurssiesittelyssä ja hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kurssien aktivointi-arviot (toimitusaika) on esitetty kurssiesittelyjen yhteydessä. Laskutusasiakkaille maksuehto on 7 pv. netto, ellei muutoin kirjallisesti sovita.

7. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät kurssiesittelysivuilta. Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta asiakaspalvelu@verkkokoulu.com kautta.

8. Palauttaminen

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksensa toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

9. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Uusperhe.fi idättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa allekirjoitettuna, joko sähköpostilla osoitteeseen taru.meritie@uusperhe.fi

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka:

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen Uusperhe.fi opetusmultimedioita vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena kaupallisen menetyksen summan 50 %:lla korotettuna. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan oikeusteitse.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Verkkokoulu.com Suomi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

11. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Uusperhe.fi ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Uusperhe.fi:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Uusperhe.fi:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Uusperhe.fi sopimusehtojen kanssa, jollei niistä erikseen kirjallisesti sovita.