uusioperhe-teini-haastaa

MINKÄ IKÄINEN LAPSI VOI YÖPYÄ YKSIN?

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelemme etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Johdanto

Tämä artikkeli keskittyy kysymykseen siitä, minkä ikäinen lapsi voi yöpyä kotona yksin. Artikkelissa on mukana myös eroperheiden näkökulma. Artikkelin tarkoituksena on tarjota asiantuntijaohjeita vanhemmille ja huoltajille, jotka ovat harkitsemassa lapsen yksin yöpymistä.

Artikkelin ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa tarkastelen tekijöitä, jotka on otettava huomioon arvioidessa lapsen kyvykkyyttä yöpyä yksin. Otan myös kantaa eroperheiden erityisiin näkökulmiin lapsen yksin yöpymisen suhteen sekä annan ohjeita siihen mitä tehdä, jos on huolissaan lapsen yksinyöpymisistä.

Kolmannessa osiossa esitän käytännöllisen tarkistuslistan tilanteisiin, joissa lapsi jää yksin kotiin.

Artikkelin neljännessä osiossa tarkastelen eri maiden käytänteitä ja ohjeistuksia koskien lasten yöpymistä yksin kotona. Tämä näkökulma auttaa vertailemaan eri maiden lähestymistapoja ja tarjoaa mahdollisuuden oppia parhaista käytännöistä eri kulttuurien ja yhteiskuntien piiristä.

Lapsen yöpyminen yksin

Suomen viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet yksiselitteistä ohjetta siitä, mikä olisi sopiva ikä lapselle yöpyä yksin kotona. Kysymys lapsen yöpymisestä yksin kotona on harkinnanvaraista ja päätöksen voi tehdä lapsen vanhempien yhteinen harkinta yhdessä lapsen kanssa.

Eroperheessä lapsen yöpymisestä yksin on hyvä neuvotella molemmissa kodeissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi lapsen yöpymisestä yksin päättää sen perheen aikuiset ja viime kädessä biologinen vanhempi, jonka vastuulla lapsi on. Mikäli lapsi ei ole aiemmin yöpynyt yksin kotona, tai näitä kertoja on vähän, on hyvä informoida myös toista kotia tilanteesta, mikäli tämä on olosuhteet huomioiden mahdollista ja järkevää.

Jos olet huolissasi siitä, että lapsi yöpyy yksin vanhemman päätöksellä voit ottaa asian esille vanhemman kanssa ja keskustella huolestasi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit tehdä lapsesta lastensuojeluilmoituksen, jolloin viranomaiset arvioivat lapsen hyvinvoinnin tilan kotonaan.

Miten arvioida lapsen kyvykkyyttä yksin yöpymiseen?

Kun arvioit lapsen kehitys- ja kypsyys tasoa ja tunteita hänet jätettäessä yksin kotiin päiväksi tai yöksi, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Itsenäisyys ja perustarpeiden hoitaminen: On arvioitava lapsen itsenäisyyden taso. Kykeneekö hän huolehtimaan perustarpeistaan, kuten ruokailusta, juomisesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta, ilman jatkuvaa aikuisen valvontaa?
 2. Turvallisuudentunne: Onko lapsen sisällä riittävä turvallisuudentunne? Onko lapsi johdonmukainen ja ennustettava? Selviääkö hän itsenäisesti muissa elämän tilanteissa?
 3. Stressinsietokyky: Taipuuko lapsi helposti stressaantumiseen vai onko hänellä taitoja hallita stressiä ja pysyä rauhallisena?
 4. Päätöksentekokyky: Pystyykö lapsi tekemään järkeviä päätöksiä?
 5. Vastuullisuus ja sääntöjen noudattaminen: Tarkastele lapsen vastuullisuutta ja kykyä noudattaa sääntöjä. Voiko hän toimia luotettavasti ja kertoa asioista rehellisesti, vai onko riski, että hän piilottelee tai salaa asioita
 6. Hätätilanteiden käsittely: Osaako ja uskaltaako lapsi toimia hätätilanteissa tai pyytää apua tarvittaessa?
 7. Tunteiden hallinta ja tunneilmaisu: Kykeneekö lapsi käsittelemään mahdollisia pelon tai ahdistuksen tunteita, jotka saattavat nousta esiin ollessaan yksin kotona? Onko lapsella ennestään pelkotiloja? Ilmentääkö hän ahdistusta eri käyttäytymismallein? Onko hänellä itsetuhoisuutta? Uskaltaako lapsi soittaa jollekin, jos häntä pelottaa?
 8. Luottamus ja kommunikaatio: Luottaako lapsi aikuisiin? Osaako hän ilmaista tarpeitaan sekä kommunikoida haastavista asioista? Onko hänellä taipumusta valehteluun vai osaako hän ilmaista avoimesti tarpeensa ja epämukavuuden? Onko lapsella ketään turvallista aikuista, jolle hän uskaltaa uskoutua?
 9. Päihteiden käyttö: Onko lapsella riski kokeilla tai käyttää päihteitä ollessaan yksin.
 10. Epäasialliset vierailijat ja juhlat: Onko riski, että lapsi kutsuu ei-ennalta sovittuja vieraita kotiin tai pitää juhlat ilman valvontaa.
 11. Tukiverkosto: Onko lapsella mahdollisuus ottaa yhteyttä luotettaviin aikuisiin tarvittaessa? Onko lähellä aikuista, joka voi tarvittaessa tulla lapsen luokse?
 12. Aikaisemmat kokemukset yksinolosta: Positiiviset kokemukset yksinolosta ja asioiden hoidosta sekä yöpymiset ystävien luona voivat vaikuttaa päätöksessä arvioidessa lapsen kyvykkyyttä yksin yön yli olemisen valmiuteen.

Jokainen lapsi on yksilöllinen, ja nämä arvioinnit tulisi suorittaa tapauskohtaisesti. Tärkeintä on turvata lapsen hyvinvointi, ottaa huomioon hänen kykynsä ja tarpeensa sekä tehdä päätökset vastuullisesti.

Muistilista, kun lapsi yöpyy yksin.

Kun jätät lapsen yön yli, on tärkeää huomioida useita asioita. Tässä on muistilista huomioitavista asioista. Muistathan ettet pidä asioita itsestäänselvyytenä. Se on usein juuri se sudenkuoppa.

1. Turvallisuus kotona: Varmista, että koti on turvallinen ympäristö lapselle. Tarkista esimerkiksi vaarallisten esineiden, lääkkeiden ja alkoholin sijainti.

2. Turvallisten aikuisen yhteystiedot: Jätä luotettavan aikuisen yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä hätätilanteissa. Ilmoita myös läheisille ihmisille lapsen yksinyöpymisestä.

3. Hätätilanteisiin varautuminen: Opeta tai kertaa lapsen kanssa tärkeimmät hätänumerot ja miten toimia hätätilanteissa. Keskustele myös erilaisista skenaarioista ja miten niihin tulisi reagoida. Jos asunto ei ole lapsen vakituinen koti, varmista myös, että hän tietää asunnon osoitteen.

4. Säännöt ja ohjeet: Käy lapsen kanssa läpi selkeät säännöt ja ohjeet, kuten milloin hän saa poistua kodista tai käyttää kodin elektroniikkaa.

5. Puhelin ja viestintä: Tarkista, että lapsella on puhelin ja laturi.

6. Kotitehtävät ja vastuut: Varmista, että lapsella on selvät ohjeet kotitehtävistä, kuten ruuanlaitosta tai lemmikkien hoitamisesta, jos sellaisia on.

7. Ajanviete: Keskustele lapsen kanssa sopivista ajanvietteistä, kuten televisiosta katsottavista ohjelmista, elokuvista, kirjoista tai peleistä sekä siitä, mitä tehdä jos uni ei illalla tule.

8. Naapuruston tuki: Kerro luotettaville naapureille, että lapsi on yksin kotona, jotta he voivat pitää silmällä ja tarjota apua tarvittaessa.

9. Paluuajankohta: Sovi tarkka paluuajankohta ja varmista, että lapsi ymmärtää, milloin odotetaan hänen palaavan kotiin.

10. Kommunikointi: Sovi, että lapsi pitää sinuun yhteyttä säännöllisesti esimerkiksi viestien tai puheluiden avulla, jotta tiedät, että kaikki on hyvin.

11. Häiriötekijät: Keskustele lapsen kanssa mahdollisista häiriötekijöistä, kuten vierailijoista tai kyläilyistä, ja sovi, miten hän voi käsitellä niitä.

12. Huoltajan saatavuus: Ilmoita lapselle, miten olet tavoitettavissa, ja erityisesti jos et ole tavoitettavissa jonain tiettynä ajankohtana.

13. Luottamus ja rauhallisuus: Osoita lapselle luottamusta ja rauhallisuutta, jotta hän tuntee olonsa turvalliseksi ja varmaksi yksin ollessaan.

14. Palautepuhelu: Sovi, että lapsi soittaa sinulle heti, kun palaa kotiin, jotta tiedät, että hän on turvallisesti perillä.

15. Turvallisuus ja päihteiden saatavuus: Arvioi, onko lapsella ollut ongelmia päihteiden saatavuuden kanssa kotona tai lähiympäristössä. Varmista, että koti on turvallinen ja ettei siellä ole päihteitä, jotka voivat altistaa lapsen kiusaukselle tai riskikäytölle.

Eri maiden suositukset

Ikäsuositukset siitä, milloin lapsen voi jättää yksin yön yli, vaihtelevat eri maissa ja jopa eri osavaltioissa tai alueilla samassa maassa. Tässä on muutamia esimerkkejä ikäsuosituksista eri puolilta maailmaa

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain joitain esimerkkejä eri maista ja suosituksia voi olla myös alueellisesti vaihtelevia tai muuttua ajan myötä. Lisäksi suositukset eivät ole aina lainvoimaisia, vaan ne perustuvat yleensä asiantuntijoiden ja lastensuojelujärjestöjen suosituksiin. Lopullinen päätös siitä, milloin lapsi voi olla yksin yön yli, tulisi tehdä ottaen huomioon lapsen kehitystaso, kypsyys, turvallisuus ja paikalliset säännökset.

 • Yhdysvallat:
  • Useimmissa osavaltioissa ei ole lainsäädännöllisiä ikärajoja lapsen yksinjäämiselle yön yli. Suositukset vaihtelevat yleisesti 12-14 vuoden välillä.
 • Kanada:
  • Kanadassa ei ole kansallisia ikäsuosituksia, mutta suositukset vaihtelevat provinssien välillä. Esimerkiksi Ontarion provinssissa suositellaan, että lapsi on vähintään 16-vuotias ennen kuin hänet jätetään yksin yön yli.
 • Iso-Britannia:
  • Iso-Britanniassa ei ole virallista ikäsuositusta, mutta lapsen kehitys ja kypsyyden taso tulisi ottaa huomioon. NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) suosittelee yleisesti, että alle 16-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli.
 • Australia:
  • Australiassa ei ole kansallista ikäsuositusta, mutta lasten turvallisuutta korostetaan. Useat lapsiturvallisuusjärjestöt suosittelevat, että alle 12-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli.
 • Espanja:
  • Espanjassa ei ole virallista ikäsuositusta, mutta yleinen käsitys on, että alle 14-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää yksin yön yli.
 • Ruotsi:
  • Ruotsissa ei ole virallista ikäsuositusta, mutta yleinen suositus on, että alle 12-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli. Tämä perustuu lapsen kehitykseen ja kykyyn selviytyä mahdollisissa hätätilanteissa.
 • Saksa:
  • Saksassa ei ole kansallista ikäsuositusta, mutta lastenvalvontaa koskevat suositukset vaihtelevat osavaltioittain. Useimmissa osavaltioissa suositellaan, että alle 14-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli.
 • Ranska:
  • Ranskassa ei ole virallista ikäsuositusta, mutta useat lapsiturvallisuusjärjestöt suosittelevat, että alle 16-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli. Suositukset perustuvat lapsen kehitykseen, turvallisuuteen ja kykyyn selviytyä mahdollisissa tilanteissa.
 • Japani:
  • Japanissa ei ole kansallista ikäsuositusta, mutta yleinen suositus on, että alle 10-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli. Tämä suositus perustuu lasten turvallisuuteen ja kehitystasoon.
 • Etelä-Afrikka:
  • Etelä-Afrikassa ei ole kansallista ikäsuositusta, mutta lastenvalvontaa koskevat suositukset vaihtelevat. Useat lasten turvallisuusjärjestöt suosittelevat, että alle 12-vuotiaita lapsia ei jätettäisi yksin yön yli.

Suosituksia: lapsen olo yksin kotona pitkään

Elatusavun määrään vaikuttavat tekijät on kuvattu laissa melko yleispiirteisesti. Tämä aiheuttaa vaikeuksia elatusavun oikean suuruuden ennakoimisessa ja voi johtaa eriarvoiseen kohteluun eri alueilla. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun arvioimiseksi, joka pyrkii yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja toimimaan suosituksena elatusavun määräytymisperusteista. Ohje on kuitenkin suuntaa antava eikä sido vanhempia tai tuomioistuimia.

 • Yhdysvallat:
  • Useimmissa osavaltioissa ei ole lainsäädännöllisiä ikärajoja lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositukset vaihtelevat yleisesti 12-14 vuoden välillä. Joissakin osavaltioissa on kuitenkin laeissa maininta siitä, että alle tietyn ikäiset lapset (yleensä alle 8-10 vuotta) eivät saa olla yksin ilman aikuista valvontaa.
 • Kanada:
  • Kanadassa ei ole kansallisia ikäsuosituksia lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositukset vaihtelevat provinssien välillä, mutta yleisesti alle 12-vuotiaita lapsia ei suositella jätettäväksi pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Iso-Britannia:
  • Iso-Britanniassa ei ole virallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositus kuitenkin on, että alle 12-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Australia:
  • Australiassa ei ole kansallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Useat lapsiturvallisuusjärjestöt suosittelevat kuitenkin, että alle 12-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Espanja:
  • Espanjassa ei ole virallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositus kuitenkin on, että alle 12-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Saksa:
  • Saksassa ei ole kansallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositukset vaihtelevat osavaltioittain, mutta yleisesti alle 14-vuotiaita lapsia ei suositella jätettäväksi pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Japani:
  • Japanissa ei ole virallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Yleinen suositus kuitenkin on, että alle 10-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon lapsen turvallisuus ja kehitystaso.
 • Etelä-Afrikka:
  • Etelä-Afrikassa ei ole kansallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositukset vaihtelevat, mutta useat lasten turvallisuusjärjestöt suosittelevat, että alle 12-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin.
 • Ranska:
  • Ranskassa ei ole virallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Useat lapsiturvallisuusjärjestöt kuitenkin suosittelevat, että alle 16-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin. Suositus perustuu lapsen kehitykseen, turvallisuuteen ja kykyyn selviytyä mahdollisissa tilanteissa.
 • Suomi:
  • Suomessa ei ole virallista ikäsuositusta lapsen yksinjäämiselle päivällä. Suositukset vaihtelevat, mutta yleinen suositus on, että alle 10-vuotiaita lapsia ei tulisi jättää pitkiksi ajoiksi yksin kotiin. Päätöstä tehdessä otetaan huomioon lapsen kehitys, turvallisuus ja kyky huolehtia itsestään.

Tarvitsetko yksin tai yhdessä puolisosi kanssa tukea uusperhe- tai parisuhdehaasteissa? Voit varata etävastaanottoajan uusperheasiantuntija, terapeutti Taru Meritielle oheisen linkin kautta. Usein jo yksikin istunto voi auttaa eteenpäin.

VARAA AIKA
LUE ASIAKASKOKEMUKSIA
JURISTISUOSITUKSIA