uusperhe-ero

LIITE TAPAAMIS- JA ELATUSSOPIMUKSEN TÄYDENNYKSEKSI:
ASIANTUNTIJA NEUVOJA JA OHJEITA

 

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelemme etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Johdanto

Tämä on esimerkkisopimus, mistä vanhemmat voivat elatus- ja tapaamissopimuksen yhteydessä sopia ja keskustella niin että sopimuksella turvataan molempien mahdollisuus oman näköiseen, riittävästi yhteistyötä kunnioittavaan vanhemmuuteen. Sopimuksella turvataan myös lapselle mahdollisuus kiinnittyä molempiin perheisiin.

Sopimusta tehtäessä on hyvä ottaa huomioon, ovatko lapset vuoroviikoin vanhemmilla vai tapaako toinen vanhempi häntä, vaikka joka toinen viikonloppu. Painotus vanhemmuudessa on näissä tapauksissa usein erilainen. Tässä ei oteta huomioon elatussopimusta eikä tapaamissopimuksen aiheita, jotka tehdään viralliselle dokumentille ja vahvistetaan lastenvalvojalla. Osan näistä aiheista voi kuitenkin sisällyttää myös tapaamis- ja elatussopimuksiin.

Asioista sopimisessa on hyvä ottaa huomioon erityisesti tilanne, jossa asiat ovat riitautuneet vanhempien kesken. Silloin sopimus on tukena lapsen kasvatuksessa omista tunteista huolimatta.

Sopimuksessa on hyvä myös huomioida elämäntilanteiden muuttuminen ja sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Tämä sopimusmalli ennaltaehkäisee myös tilannetta, jossa uuden puolison tulo aiheuttaa vieraannuttamista tai huoltokiusaamista.

Tässä on esimerkkiaiheita, jonka avulla vanhemmat voivat sopia ja keskustella tapaamisjärjestelyistä niin, että sopimuksella turvataan molempien mahdollisuus harjoittaa vanhemmuutta omalla tavallaan ja ylläpitää riittävää yhteistyötä. Tavoitteena on myös varmistaa, että lapsella on mahdollisuus luoda vahvat siteet molempiin vanhempiinsa.

Sopimusta laadittaessa on tärkeää ottaa huomioon, millainen tapaamisjärjestely on käytössä. Lapset voivat olla vuoroviikoin eri vanhempien luona, tai toinen vanhempi voi tavata heitä esimerkiksi joka toinen viikonloppu. Tällaiset erilaiset järjestelyt vaativat erilaista painotusta vanhemmuudessa.

On tärkeää huomata, että tässä sopimuksessa ei käsitellä elatussopimusta eikä muita virallisia aiheita, jotka tulee hoitaa erillisillä dokumenteilla ja vahvistaa lastenvalvojan toimesta. Kuitenkin osa näistä aiheista voidaan sisällyttää myös tapaamis- ja elatussopimuksiin tarvittaessa.

Sopimuksen teossa on syytä huomioida erityisesti tilanteet, joissa vanhemmat riitaantuvat ja ovat erimielisiä asioista. Tässä tapauksessa sopimus toimii tukena lapsen kasvatuksessa, vaikka vanhemmilla olisi omia tunteitaan ja erimielisyyksiään.

Sopimuksessa tulee myös ottaa huomioon elämäntilanteiden muutokset ja ne haasteet sekä mahdollisuudet, joita ne voivat tuoda mukanaan.

Tavoitteena on luoda joustava sopimus, joka mahdollistaa tarvittavat muutokset lapsen parhaan edun mukaisesti ottaen huomioon myös muut perheenjäsenet ja kokonaisuus.

1. Tapaamiset ja talousasiat

 

 • Vaihtotilanteet, kuka hakee, kuka vie. Jos matkakustannukset nousevat, kuka maksaa?

 

 • Miten lasten tavarat kulkeutuvat toiselle vanhemmalle?
 • Vuoroviikkoasumisessa, miten menetellään vaatteiden suhteen?
 • Onko molemmissa kodeissa perustarvikkeet saatavilla?
 • Kuka vastaa harrastekustannuksista (suhteutettuna elatussopimukseen)?
 • Miten tuetaan lasta tapaamisiin, jos hän ei halua tulla?
 • Lapsen viikkoraha ja sen maksaminen
 • Erityishankinnat lapselle: noudatetaanko oikeusministeriön ohjeita vai sovitaanko erikseen?
 • Lapsen juhlat: miten järjestetään ja kuka vastaa kustannuksista?
 • Lääkärikäynnit, terapiapalvelut ja muut fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvät palvelut: Miten päätetään käynneistä ja kuka vastaa kuluista?
 • Vanhempainillat ja koulutapahtumat: Miten vanhemmat jakavat vastuun osallistumisesta?
 • Tärkeiden tiedotteiden jakaminen: Miten jaetaan tärkeät tiedotteet, kuten koulun tiedotteet ja harrastusten aikataulut

2. Lapsen säännöt

 • Kotiintuloajat
 • Arjen nukkumaanmenoajat (esim. aikaikkuna)
 • Ruutuaika
 • Kokeisiin lukeminen
 • Mahdolliset rangaistukset, kuten kotiaresti, ja miten niitä toteutetaan, jos rangaistus osuu vaihtopäivälle
 • Poikakaverin/tyttökaverin luona yöpymiset ja heidän yöpymisensä kotona
 • Mahdolliset säännöt liikunnan ja ravinnon suhteen erityistilanteissa, kuten ylipainon, allergioiden tai kehon oireilun takia.

3. Päätöksenteko

 • Yhteiset päätökset lapsen harrastuksista ja niiden tukemisesta.
 • Yhteiset päätökset lapsen koulun suuntautumisopinnoista ja kouluista.
 • Yhteiset päätökset lapsen terveydestä (esim rokotukset).
 • Muut isot asiat joissa kumpikin vanhempi otetaan päätöksentekoon mukaan.
 • Pyrkimys ottaa bonusvanhemmat mukaan päätöksentekoon.

4. Lasten integroiminen toisiinsa ja uusiin perheisiin

 • Tuen tarjoaminen lapselle toiseen perheeseen integroimisessa.
 • Tuen tarjoaminen lapsen suhteelle bonusvanhempiin, uuteen perheeseen ja uusiin bonussisaruksiin.
 • Esittely uudesta puolisosta lapsille, milloin ilmoitetaan toiselle vanhemmalle?
 • Uusista sisaruksista tiedottaminen aikuiselle: ennen vai jälkeen tiedon jakamista lapsille?
 • Ystävällinen ja kohtelias käytös vaihtotilanteissa, tervehditään bonusvanhempia ja mahdollisia bonussisaruksia.
 • Lapset voivat pitää yhteyttä toiseen vanhempaan, videopuhelut sovittuna ajankohtana omassa huoneessa.
 • Mahdollisten huolien ja tapahtumien selvittäminen niiden aikuisten kanssa, joiden vastuulla lapsi on
 • Vakavissa haasteissa (varastelu, anoreksia, alkoholi, kiusaaminen, masennus) kaikkien aikuisten. osallistuminen lapsen hyvinvoinnin parantamiseen
 • Rauhan antaminen toiselle vanhemmalle rakentaa omaa vanhemmuuttaan oman näköisekseen.
 • Ei lasten pelastamista toiselta vanhemmalta tai bonusvanhemmalta

5. Viestintä

 • Asiallinen viestintä ainoastaan lapsen asioista.
 • Toisen vanhemman arjen rauhoittaminen viestinnältä.
 • Viestintätavat: puhelut, WhatsApp, tarvittaessa yhteenvetoraportit vaihtotilanteissa.
 • Vanhempien perustama yhteinen ryhmä, jossa mukana myös bonusvanhemmat, mikäli sovittu bonusvanhempien kesken.
 • Rakentava tiedon välittäminen huolista, jotka lapsi on ilmaissut
 • Jos huoli toisessa perheessä tapahtuvista asioista selvitetään ensin ja sitten vasta toimitaan. Pyritään siiheen että asiat selvitetään siinä perheessä missä on tapahtunut ja tuetaan lasta tähän.
 • Ei asetuta lapsen edessä toista vanhempaa vastaan.

6. Erimielisyydet

 • Pyrkimys yhteisymmärrykseen erimielisyyksien ratkaisemisessa.
 • Tarvittaessa haetaan ammattiapua perheneuvolasta tai yksityiseltä taholta erimielisyyksien ratkaisemiseksi.
 • Erimielisyyksien osalta pyritään pitämään erillään omat tunteet, lasten tapaamiset, kasvatus, talous ja terveysasiat.

Puuttuiko jotain?

Huomasitko jotain olennaista puuttuvan: kerro se ja auta näin muita uusperheellisiä: taru.meritie@uusperhe.fi

Tarvitsetko yksin tai yhdessä puolisosi kanssa tukea uusperhe- tai parisuhdehaasteissa? Voit varata etävastaanottoajan uusperheasiantuntija, terapeutti Taru Meritielle oheisen linkin kautta. Usein jo yksikin istunto voi auttaa eteenpäin.

VARAA AIKA
LUE ASIAKASKOKEMUKSIA
JURISTISUOSITUKSIA