elatustuki

ELATUSTUKI

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelemme etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Investoi tärkeimpään:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI

Mikä on elatustuki

Elatustuki on tarkoitettu turvaamaan alaikäisen lapsen oikeus riittävään elatukseen silloin, kun molemmat vanhemmat eivät osallistu hänen elatuksensa kustannuksiin. Elatustuki on säädetty elatustukilaissa, ja sen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos (Kela).

Elatustuen edellytykset

Lapsella on oikeus elatustukeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua eräpäivään mennessä, ja vähintään yhden kokonaisen kuukauden elatusapu on maksamatta.
  • Elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen perusteella.
  • Elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • Lapsi on adoptoitu ilman kumppania.
  • Avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää tai kahta elatusvelvollista vanhempaa.
  • Lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapsella ei ole vahvistettua toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
  • Elatusavun vahvistaminen samanaikaisesti isyyden tai äitiyden kanssa on ollut oikeudellisesti mahdotonta, esimerkiksi kun useampaa kuin yhtä henkilöä on yritetty vahvistaa vanhemmaksi samanaikaisesti..

Elatustuen hakeminen ja maksaminen

Elatustukea haetaan kirjallisesti Kelalta, ja hakemuksen liitteenä tulee olla kirjallinen lastenvalvojalla vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös.

Kela maksaa elatustuen lapsen huoltajalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Kela voi myös myöntää ja maksaa tuen suoraan lapselle itselleen, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti. Elatustuki voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi.

Elatustuen vaikutus elatusapuun ja perintöön

Elatustuen myöntäminen ei vapauta elatusvelvollista maksamasta lapselle sovittua elatusapua, joka on vahvistettu sopimuksella tai tuomiolla. Mikäli elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen, kaikki maksamatta olevat elatusaput sekä niille laskettavat viivästyskorot peritään Kansaneläkelaitokselta sen jälkeen, kun elatustuki on myönnetty elatusavun laiminlyönnin perusteella. Jos elatusavun maksamatta jättäminen johtuu elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä, elatusapua ei peritä elatustuen korvaukseksi.

On tärkeää huomata, että elatustuki ei korvaa elatusvelvollisen vastuuta maksaa sovittua elatusapua. Sen tarkoituksena on ainoastaan turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa vanhemmat eivät pysty täyttämään elatusvastuutaan.

Linkkejä

Asiakkaiden suosittelemia juristeja: Linkki

Kokemuksia Uusperhe.fi Taru Meritien palveluista: Linkki

Älä jää odottamaan parempaa hetkeä. Sitä useinkaan ei tule:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI