elatusapulaskuri-mita-huomioida

Investoi tärkeimpään:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI

Elatusapulaskuri

– Lue tämä ennenkuin käytät elatusapulaskuria

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelen etsimään luotettavia juristeja. Löydät asikkaideni suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Lapin hyvinvointialue on tehnyt elatusapulaskurin, joka on valtakunnallisesti käytössä myös lastenvalvojilla. Löydät linkin elatusapulaskuriin tämän artikkelin lopusta.

Elatusapulaskurilla saat suuntaa-antavan käsityksen siitä, miten viranomaiset näkevät lapsen edun toteutuvan elatusmaksuissa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että elatusapulaskuri ei ole virallinen laskuri ja elatusmaksu voi olla jotain muutakin kuin mitä laskuri näyttää. Elatusapusopimus on sopimus lapsen elatuksesta ja siihen voidaan sisällyttää erilaisia asioita eri muodoin. Lue lisää elatusavusta tästä.

Tiedä oikeutesi elatusapulaskuria täyttäessäsi

Kun täytät elatusapulaskuria sinun on hyvä tietää oikeutesi. Oikeusministeriön ohje elatusavun arviomiseen ohjeistaa mitä ja miten asioita tulee elatusavun suuruudessa tulkita. Se on kuitenkin vain ohjeistus. Ohjeistusta käytetään laajalti. Löydät oikeuministeriön ohjeen täältä.

Olen koonnut tähän keskeisimmät vaikuttavat tekijät, jotka sinun on hyvä vähintäänkin ottaa huomioon kun täytät laskuria.

Vuoroasuminen ja elatusapulaskuri

Elatusapulaskuri ja tämä ohje eivät huomioi vuoroviikkoasumista. Uusi laskuri, joka sisältää tarkennuksia vuoroviikkoasumisen osalta, julkaistaan syksyllä 2023. Tätä ohjetta tarkennetaan kyseisen julkaisun jälkeen. Oikeusministeriön ohjeen ( julkaistu 6/ 2023) vuoroasumisen elatustuen laskemisesta löydät täältä.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Lapsen kustannukset

Elatusapulaskuri syöttää laskuriin automaattisesti yleiskustannukset jotka muuttuvat lapsen iän mukaan.

Yleiskustannuksiin sisältyvät:

 • Ravinto
 • Vaatteet ja jalkineet
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Puhelin ja tietokone sekä niiden käyttökulut
 • Taskuraha
 • Vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kustannukset sekä tarvittavat välineet
 • Satunnaiset tai vähäiset terveydenhoito- ja lääkekulut
 • Satunnaiset tai vähäiset koulutusmenot
 • Lapsen osuus kodin kalusteista, koneista ja tarvikkeista
 • Matkat
 • Muut vastaavat seikat

 

Elatusapulaskuriin erikseen laitettavat lapsen kustannukset:

Muut lapsen erityiset kustannukset otetaan huomioon yksilöllisesti. Näitä kustannuksia ovat:

 • Lapsen päivähoitokulut tai koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnasta aiheutuvat kulut
 • Koulutuskustannukset jos maksava vanhempi on ollut päättämässä koulumuodon valinnasta tai koulutukseen hakeutumisesta tai jos kustannukset ovat perusteltuja ja kohtuullisia
 • Erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset, mikäli maksava vanhempi on ollut päättämässä harrastuksen valinnasta
 • Vakuutusmaksut
 • Erityiset terveydenhoitokustannukset
 • Muut näihin verrattavat erityiset kustannukset

Näiden kustannuserien osalta yksilölliset vaihtelut kustannusten määrissä ovat niin suuria, että elatusavun oikean suuruuden määrittely edellyttää tosiasiallisten kustannusten määrän selvittämistä tapauskohtaisesti. Kaikissa tapauksissa näitä kuluja ei kuitenkaan otettaisi huomioon tosiasiallisten kustannusten määräisinä, vaan huomioon otettaisiin myös muun muassa kustannusten kohtuullisuus ja se, ovatko vanhemmat yhdessä sopineet seikasta, josta kustannukset aiheutuvat.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Luonapitovähennys

Luonapitovähennys perustuu lapsen yöpymisten määrään koko kalenterivuoden aikana. Nämä yöpymiset jaetaan tasaisesti 12 kuukaudelle. Keskiarvoluku sisältää myös pidemmät jaksot, jolloin lapsi viettää aikaa etävanhemman luona. Luonapitoon käytetään vahvistetun tapaamisoikeuden mukaisia luonaolopäiviä etävanhemman luona. Merkitse tämä luku elatusapulaskuriin.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Ansiotulot

Ansiotuloissa käytetään nettotuloja. Voit saada toisen huoltajan tulot sekä maksetut verot Verohallinon numerosta 029 497 002. Henkilön vahvistetut verotiedot ovat julkisia, mutta ne saa vain puhelimitse. Tarvitset kyselyyn henkilön nimen, syntymävuoden sekä läänin missä hän asuu.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Mahdollisuus ansiotuloihin

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemman elatuskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön. Vanhempi ei saa tarkoituksella vähentää osuuttaan lapsen elatuksesta jättämällä hyödyntämättä työmahdollisuuksiaan. Tämä koskee vanhemman tulonhankintamahdollisuuksien arviointia. Ohjeen mukaan vanhemman tuloina otetaan huomioon summa, joka todennäköisesti voitaisiin ansaita, jos hänen todelliset tulonsa ovat ilman hyväksyttävää syytä alhaisemmat.

Vanhemmalta edellytetään myös pyrkimystä hakemaan oikeutettuja avustuksia ja etuuksia, kuten työttömyyspäivärahaa. Tällaisissa tilanteissa vanhemman kuukausitulo arvioidaan ottaen huomioon oikeutus etuuteen, ellei vanhempi pysty osoittamaan, ettei hänellä tosiasiassa ole oikeutta kyseiseen etuuteen.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Varallisuus

Oikeusministeriön ohjeessa todetaan, että vanhemman ei yleensä tarvitse käyttää lapsen elatukseen sellaista varallisuutta, joka kuuluu heidän perusturvaansa, kuten omistusasuntoa tai tavanomaista asuiirtaimistoa. Sen sijaan varallisuus, joka ei kuulu perusturvaan, voidaan ottaa huomioon lisänä vanhemman elatuskykyyn. Tämän varallisuuden huomioon ottaminen on hyvin yksilöllistä, eikä oikeuskäytännöstä ole ennakkotapauksia tässä asiassa. Tilanne voi riippua mm siitä, kuinka helposti varallisuus voidaan realisoida, kuinka merkittävä varallisuus on ja siitä, kuinka paljon mahdolliset elatusmaksut söisivät prosentuaalisesti varallisuutta.

Huomioitavaa elatusapulaskurissa: Matkakulut lapsen tapaamisesta

Matkakulut huomioidaan vain jos ne ylittävät 139e/kk /lapsi. Enimmäismäärä minkä taulukkoon voi laittaa, on 139e.

Huomioitavaa elatusalulaskurissa: Muu elatusvastuu

Muista laittaa tähän myös tieto muista lapsistasi. Lisäksi voi olla sinulla on elatusvastuuta puolisostasi esimerkiksi jos puolisosi on hoitovapaalla tai pienituloinen.

Vanhemman elatuskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon hänen elatusvelvollisuutensa aviopuolisoaan kohtaan. Jos aviopuoliso on taloudellisesti riippuvainen vanhemman elatuksesta, vanhemmalla on oikeus vähentää tietty määrä aviopuolison yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin. Tämä vähennys perustuu siihen, että elatusvelvollisuus ei saa heikentää vanhemman mahdollisuutta huolehtia lähiperheensä elatuksesta.

Avoliitossa elävän vanhemman ei yleensä tarvitse elättää avopuolisoaan, mutta poikkeuksena on tilanne, jossa avopuoliso on taloudellisesti riippuvainen lapsen hoidon vuoksi. Tällöin vanhemmalla on oikeus vähentää ohjeen määrittelemä määrä avopuolison elinkustannuksiin. Tämä johtuu siitä, että avoliitolla voi olla vaikutusta avopuolison oikeuteen erilaisiin sosiaalietuuksiin ja lapsen hoitaminen kotona voi vähentää vanhemman kustannuksia. On tärkeää huomata, että tämä vähennys koskee avopuolison elättämistä eikä täytä lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Siksi vähennyksen enimmäismäärä avopuolison elättämiseksi on selvästi pienempi kuin aviopuolison elättämiseksi.

ELATUSAPULASKURI
Linkkejä

Asiakkaiden suosittelemia juristeja: Linkki

Kokemuksia Uusperhe.fi Taru Meritien palveluista: Linkki

Älä jää odottamaan parempaa hetkeä. Sitä useinkaan ei tule:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI