fbpx

ÄITIPUOLI – KIERRE YKSINÄISYYTEEN

 

 

 

 

 

ÄITIPUOLEN KIERRE YKSINÄISYYTEEN

 

1.Toivevaihe:
Äitipuolen toiveena on äitimyytin mukainen rakkaus lapsia kohtaan. Hän pyrkii luomaan heti tiiviin, rakkaudellisen suhteen lapseen ja panostaa suhteeseen pal- jon. Hän tahtoo olla myytin vastaisesti hyvä äitipuoli.

2. Epäonnistuminen/hylkäys -vaihe:
Lapsen ja äitipuolen suhde ei ole tiivis. Lapsella menee aikaa uuden suhteen luo- miseen ja/tai hän kokee ja kohdistaa negatiivisia tunteita äitipuolta kohtaan. Äitipuoli kokee epäonnistuneensa

3. Riittämättömyys/yrittäminen -vaihe
Äitipuoli kokee olevansa riittämätön äitinä ja vajavainen, kun ei tunne äitimyytin mukaisia rakkauden tunteita. Lapsen tunteet sattuvat, eikä hän saa ymmärrystä niihin. Hän piilottaa haurauden ja epäonnistumisen tunteet itseltä ja puolisolta.

4. Itsensä hylkääminen / yrittäminen -vaihe
Äitipuoli pelkää ilkeän äitipuolen leimaa. Hän panostaa suhteeseen yhä enem- män ja hylkää itsensä.

5. Turhautuminen/vertaistuki – vaihe
Äitipuoli turhautuu ja kokee että lapsi suhtautuu häneen kiittämättömästi ja epä- kunnioittavasti, joka johtaa äitipuolen ja lapsen etääntymiseen. Äitipuoli ei koe enää olevansa samassa joukkueessa myöskään puolisonsa kanssa. Tässä vai- heessa hän voi kääntyä vertaistuen puoleen hakemaan tukea tunteilleen.

6. Luovuttaminen / katkeroituminen – vaihe
Äitipuoli luovuttaa, kokee kaunaa lasta kohtaan ja sitä kautta kohtelee lasta epä- reilusti. Lapsi ja isä reagoivat tähän.

7.Rehellisyys / viha -vaihe
Puolisoille tulee erimielisyyttä lapsesta ja asiat riitautuvat. Äitipuolen padotut tunteet tulevat esiin. Tämä johtaa joko asioiden rehelliseen käsittelyyn, vaikeiden tunteiden hyväksymiseen ja poispurkamiseen asteittain ja mahdollisen ulkopuolisen tuen hakemiseen  tai tunteiden kieltämiseen, toisten syyttelyyn ja edelleen syvenevään yksinäisyyteen.

(Sutinen 2005)